^

Здраве

A
A
A

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) - Видове

 
, Медицински редактор
Последно прегледани: 11.04.2020
 
Fact-checked
х

Цялото съдържание на iLive е медицински прегледано или е проверено, за да се гарантира възможно най-голяма точност.

Имаме строги насоки за снабдяване и само свързваме реномирани медийни сайтове, академични изследователски институции и, когато е възможно, медицински проучвания, които се разглеждат от специалисти. Имайте предвид, че номерата в скоби ([1], [2] и т.н.) са линкове към тези проучвания.

Ако смятате, че някое от съдържанието ни е неточно, остаряло или под съмнение, моля, изберете го и натиснете Ctrl + Enter.

Понастоящем са предложени много различни класификации на гастроезофагеалния рефлукс, но класификацията на Savilar-Miller е най-интересна за практиката.

Ендоскопска класификация на ГЕРБ от Savary and Miller (1978)

0 градуса

ГЕРБ без езофагит (ендоскопски отрицателен).

I степен

Индивидуална незабележима ерозия и / или еритема на дисталния хранопровод.

II степен

Залепване, но не захващане на цялата повърхност на ерозивните лезии на лигавицата.

III степен

Язви на язви на долната трета от хранопровода, сливане и покриване на цялата повърхност на лигавицата.

IV степен

Хронична язва на хранопровода, стеноза, баретов хранопровод (цилиндрична метаплазия на лигавицата на хранопровода).

Тоест езофагоскопия е един от основните методи за оценка на тежестта на гастроезофагеалната рефлуксна болест, но не позволява диагнозата на ГЕРБ в ранните етапи, когато няма промени на езофагеална лигавица, а също така смятат, честотата и продължителността на патологични отливки.

През 1997 г. В 6-та седмица Европейската Гастроентерология въведе нова класификация на гастроезофагеална рефлуксна болест, която се основава на не тежестта и степента на лезии (зачервяване, ерозия и т.н.). Където усложненията на ГЕРБ (язва на стриктури, хранопровод на Барет) за Savary-Милър класификация се отнася до четвърта степен на базираната в Лос Анджелис класификация може да присъства по време на нормална лигавица или при всеки друг етап от ГЕРБ.

 • Степен А - увреждане на лигавицата в гънките на лигавицата, докато размерът на всяко място на лезията не надвишава 5 mm.
 • Степен Б - размерът на поне едно място на лезията надвишава 5 мм; победа в рамките на един път, но не свързва две гънки.
 • Степен С - лезии на лигавицата са свързани между върховете на две или повече гънки, но по-малко от 75% от обиколката на хранопровода участва в процеса.
 • Степента D - лезии покриват най-малко 75% от обиколката на хранопровода.

В ендоскопски негативната форма на ГЕРБ основният инструментален метод за потвърждаване на диагнозата е ежедневното проследяване на вътреepепилното рН. Този метод позволява не само да се идентифицира и оцени естеството, продължителността и честотата на рефлукс, но и да се избере и оцени ефективността на терапията.

При дешифриране на показанията на рН в хранопровода се оценяват следните параметри:

 • общо време, през което рН отнема стойности по-малки от 4 единици. Този индикатор също се оценява с вертикалната и хоризонталната позиция на тялото;
 • общият брой на рефлукса на ден;
 • броят на рефлуксите с продължителност повече от 5 минути;
 • продължителност на най-продължителния рефлукс;
 • хранопроводен клирънс. Този индикатор се изчислява като съотношение на общото време с рН по-голямо от 4 в позицията на предразположеност към общия брой на обратен хладник през това време, т.е. Се равнява на средната продължителност на рефлукс в склонната позиция. Хранодорният клирънс се изчислява само за периода, през който може да се изключи влиянието на гравитацията;
 • индекс на рефлукс. Изчислява се като броят на образите на час за разглеждания период в легнало положение, с изключение на период от време с рН по-малко от 4.

При рН-метрично проучване при гастроезофагеален рефлукс е обичайно да се предполага епизоди, при които рН в хранопровода пада под 4 единици. Нормални стойности в крайната част на хранопровода 6.0-8.0 единици. Гастроезофагеален рефлукс се наблюдава при здрави хора, но продължителността на рефлукс не трябва да надвишава 5 минути, а общото намаление на рН до 4,0 единици. И по-долу не трябва да надвишава 4,5% от общото време за запис. Т.е. Наличието на патологичен рефлукс показва:

 • подкисляване на хранопровода, продължаващо повече от 5 минути;
 • намаляване на рН по-малко от 4 за време над 4,5% от общото време за запис.

Рефлукс с продължителност 6-10 минути, изразен - над 10 минути, се счита за умерен.

Нормален pH-грам в хранопровода с 24-часово наблюдение. На рН-грама средното рН в хранопровода варира от 6.0 до 8.0, краткосрочните рефлуксии на физиологичната киселина, главно през деня, са записани.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.