^

Здраве

Въглехидрати

Млечна киселина (лактат) в кръвта

Лактат (млечна киселина) е крайният продукт на гликолизата. В условията на почивка основният източник на лактат в плазмата е червените кръвни клетки.

Фруктозамин в серума

Фруктозаминът е продукт на гликозилирането на кръвните плазмени протеини. Глюкозата влиза в не-ензимно взаимодействие с протеини, образувайки Schiff бази.

Гликозилиран хемоглобин

Референтните стойности (норма) на съдържанието на гликозилиран хемоглобин (HbA1c) в кръвта са 4,0-5,2% от общия хемоглобин.

Глюкоза в кръвта

Глюкозата е един от най-важните компоненти на кръвта; нейното количество отразява състоянието на въглехидратния метаболизъм. Глюкозата е равномерно разпределена между елементите с кръвна форма и плазмата с известно преобладаване в последната.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.