^

Здраве

Компютърна томография

Компютърна томография на гръбначния стълб

КТ на гръбначния стълб е модерно изследване на човешкото тяло. Тя се основава на компютърното измерване и обработка на разликата в атенюирането на рентгеново лъчение от тъкани с различна плътност.

Томография на млечните жлези

Томографията на млечните жлези, като диагностичен метод, е далеч най-информативната и удобна.

Томография на зъбите

Денталната томография е относително нов метод за диагностика. Но въпреки това, за кратко време той успя да получи пълна увереност и популярност.

Магнитно резонансна холангиопанкреатикография (MRCP)

Силно неинвазивен метод за диагностициране на заболявания на жлъчните пътища е магнитен резонанс holangiopankreatikografiya (MRCP), което позволява да се получат високи контрастни образи жлъчните пътища и на панкреаса канали.

Магнитно резонансно изображение на простатата

ЯМР на простатата се използва от средата на 80-те. XX век, но информативността и точността на този метод от дълго време са ограничени поради техническата несъвършенство на MR скенерите и недостатъчно развития метод на изследване.

Компютърна томография на простатата

Едно от основните предимства на компютърна томография на простатата - относително ниска метод в зависимост от оператора: резултати от изследване, проведено по стандартния метод, могат да преглеждат и интерпретират различни специалисти без да е необходимо за повторно разглеждане.

Магнитна резонансна спектроскопия

Магнитната резонансна спектроскопия (МР-спектроскопия) позволява неинвазивна информация за метаболизма на мозъка. Протонната 1Н-MR спектроскопия се основава на "химическа промяна" - промяна в резонансната честота на протоните, които съставляват различни химични съединения. Този термин е въведен от Н. Рамзи през 1951 г., за да обозначи разликите между честотите на отделните спектрални пикове.

Функционално магнитно резонансно изображение

Функционалният ЯМР се основава на увеличения кръвен поток в мозъка в отговор на повишаване на невронната активност на кората при действието на съответния стимул. Картографирането на мозъчната активност ни позволява да идентифицираме областите на невронално активиране, които възникват в отговор на стимулацията (моторни, сензорни и други стимули).

Топография на емисиите от позитрон

Пототроновата емисионна томография (PET) е метод за интравитално изследване на метаболитната и функционалната активност на телесните тъкани. Методът се основава на явлението позитронно излъчване, наблюдавано в радиофармацевтика, въведен в тялото с разпределение и натрупване в различни органи. В неврологията основната точка на приложение на метода е изследването на метаболизма на мозъка при редица заболявания.

Проучвания за перфузия

С помощта на перфузионни техники се изследва и количествено определя движението на кръвта. За съвременните количествени методи за изследване на мозъчна хемодинамика включват ядрено-магнитен резонанс, спиралната КТ с контрастно усилване CT с ксенон, еднофотонна емисионна КТ и позитронна емисионна томография (PET).

Pages

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.