^

Здраве

Санитарен лекар за професионална хигиена

, Медицински редактор
Последно прегледани: 20.10.2021
Fact-checked
х

Цялото съдържание на iLive е медицински прегледано или е проверено, за да се гарантира възможно най-голяма точност.

Имаме строги насоки за снабдяване и само свързваме реномирани медийни сайтове, академични изследователски институции и, когато е възможно, медицински проучвания, които се разглеждат от специалисти. Имайте предвид, че номерата в скоби ([1], [2] и т.н.) са линкове към тези проучвания.

Ако смятате, че някое от съдържанието ни е неточно, остаряло или под съмнение, моля, изберете го и натиснете Ctrl + Enter.

Санитарният лекар по трудова медицина е квалифициран служител на Санитарната и епидемиологична служба, който е добре обхванат в областта на санитарния контрол върху прилагането на определени правила в промишлените, строителните и селскостопанските организации.

Към това изискване, подлежащо на изпълнение, е необходимо да се включат хигиенни норми и правила, насочени към предотвратяване на развитието на професионалната патология и намаляване на случаите на служители на служителите.

trusted-source[1], [2], [3], [4]

Кой е санитарен лекар по трудова медицина?

Лекарят, занимаващ се със здравето на работното място, е организатор на работа за предотвратяване появата на професионални заболявания и увеличаване на случаите на заболявания в промишления и селскостопанския сектор.

За да получите пълна картина на санитарната ситуация на конкретно изследователско място, той трябва да има високо ниво на обучение, квалификация и опит, свързани с административни и обществени дейности.

Работата на здравен служител се основава на изпълнението на служебни задължения чрез сътрудничество в тясно сътрудничество с "изпълнителните" лица, които са в състояние да окажат влияние върху разработването и изпълнението на препоръчителните дейности. Тяхната основна насока е подобряването на служителите на предприятията и предотвратяването на заболеваемостта.

Тази специализация предполага проучване на условията на труд в детските институции, тяхната оценка и основните насоки за отстраняване на вредните фактори и осигуряването на благоприятни условия на труд.

Ефективността на работата на санитарния лекар до голяма степен зависи от правилната и необходима в тази ситуация избор на подхода, метода и техниките за изпълнение на плановете.

Кога трябва да отида при санитарен лекар за професионално здраве?

Обжалване на медицинско лице трябва да бъде предмет на увеличаване на честотата на компанията, увеличаването на случаите на наранявания по време на работа или тежко натоварване, както и необходимостта от сключването на санитарно-епидемиологично условия специфични промишлени или селскостопански съоръжения.

С оглед на факта, че санитарната офицер следи за спазването на правилата и стандартите законодателство за здравословни целия дизайн на строителството и последващата експлоатация на промишлени предприятия, селскостопански съоръжения и други организации на човешката производствена дейност, така че в нарушение на някоя от горните етапи на управление на организацията, са причина адрес на здравен лекар.

Може да е необходима помощта на здравен служител за потвърждаване на увреждането поради неблагоприятни условия на труд. Това се дължи на факта, че санитарният лекар следи за осигуряването на най-подходящите условия за работа от външната среда, работния режим и необходимите товари, за да се предотврати развитието на патологията поради професионални опасности.

Какви тестове трябва да преминат, когато отида при санитарен лекар за професионално здраве?

Когато има нужда да получите помощ от здравен служител от лице, трябва да направите тестове, които характеризират неговото здравословно състояние. Те са необходими за допълнителна оценка на състоянието на санитарно-епидемичния режим на определено производство.

Така че, за да откриеш патологията в човек, трябва да провериш кръвта и урината му. Необходими са анализи за лекаря на санитарно-епидемиологичната служба с цел визуализиране на болестта, чието развитие може да е допринесло за неблагоприятни производствени фактори. В бъдеще лекарят ще направи план за подобряване на условията на работа и ще следи тяхното прилагане в производствения сектор.

За да се провери кръвта, има достатъчно клиничен и биохимичен анализ. С тяхна помощ можете да подозирате наличието на общ възпалителен процес, неадекватно ниво на жизненоважни кръвни клетки и също така да оцените функционирането на черния дроб и бъбреците.

Освен това задължително условие е наличието на рентгеново изследване на гръдния кош. С негова помощ патологията на белите дробове или сърцето се визуализира. Ако симптоми или подобряване на чернодробните ензими, билирубин, креатинин или урея, тогава е необходимо да се извърши ултразвуково изследване на коремната кухина, за да се потвърди или изключи патология на вътрешните органи.

Изследването на сърцето изисква ЕКГ или EchoCG. Благодарение на тях е възможно да се установят смущения в ритъма, импулсна проводимост в сърдечния мускул, дебелина на миокарда, както и огнища с недостатъчна циркулация.

Какви диагностични методи се използват от служителя по трудова медицина?

За да се оцени здравословното състояние на работниците в промишлените и селскостопанските предприятия, санитарният лекар използва лабораторни и инструментални методи за откриване на болестта на хроничен или остър стадий. С помощта на тази оценка той може да определи коя телесна система изпитва максималното отрицателно въздействие на вредния фактор.

За да се оцени санитарно-хигиенното състояние на определено производствено съоръжение е необходимо с помощта на специални съвременни методи. В процеса на това изследване се оценяват физичните, химичните, биологичните и психофизиологичните производствени фактори. Затова е необходимо да се разкрие тяхното ниво, концентрация и влияние върху човешкото тяло.

Редовните превантивни медицински прегледи са също един от методите, използвани за оценка на здравословното състояние на дадено предприятие. Те се провеждат от ведомствени санитарни лаборатории на медицински и превантивни институции. Ако има голям брой патологии, характеризиращи се с една единствена причина за развитие, тогава санитарният лекар трябва да предприеме мерки за елиминиране на вредния фактор и подобряване на условията на труд.

Какво прави хигиенният хигиенист?

Задълженията на санитарния лекар включват мониторинг на прилагането на определени законодателни стандарти за професионално здраве. Той трябва да организира и наблюдава прилагането на превантивни мерки, насочени към предотвратяване разпространението на патологията и увеличаване на честотата на заболеваемост.

Освен това санитарният лекар трябва да идентифицира причинно-следствени фактори и неблагоприятни условия на труд, които пряко засягат появата и разпространението на болести сред служителите на предприятията.

Отговорност на санитарния лекар е да участва в разработването и изпълнението на плана с целеви програми, които да осигурят санитарно-епидемиологичното благосъстояние на работниците. Също така, санитарният лекар отговаря за образователната работа в работните колективи за повишаване на знанията по темата за професионалното здраве.

Неговата работа е да организира санитарен и епидемиологичен преглед с по-нататъшна оценка на токсикологичната и хигиенната сфера. Благодарение на санитарния лекар се спазват правилата за рутинна работа, пожарна безопасност и санитарно-епидемиологичен режим.

Какви заболявания се лекуват от санитарен лекар за професионално здраве?

Задължението на санитарния лекар е да не лекува, а да предотврати развитието на патологията поради неблагоприятни условия на труд на работното място. За успешното изпълнение на основната задача той трябва ясно да разбере основните принципи на деонтологията на своята специалност, да притежава голяма база от професионални знания и да съблюдава основите на общата стратегия.

Превенцията на заболяванията е контролът върху изпълнението на законовите норми - разделението на професионалното здраве, паралелно с разработената тактика за решаване на конкретни проблеми във всяка отделна ситуация.

Той трябва да намери общ език с ръководството на тези предприятия, които са под контрол, както и да си сътрудничи със синдикалните и други организации, включително частни лица и колеги.

При изпълнение на задълженията си санитарният лекар трябва да помне професионалната, гражданската, моралната и наказателната отговорност (при определени обстоятелства) пред обществото за защита на здравето на работниците.

Съвети на санитарен лекар по трудова медицина

Съветите на санитарния лекар по трудова медицина трябва да спазват правилата на санитарния и епидемиологичния режим, за да се избегне професионална травматизация или развитие на професионална болест.

Всяко предприятие има свои собствени специфични стандарти, надхвърлящи които застрашава безопасността и здравето на служителя. Промишлените организации изискват спазването не само на поддържането на оптимална температура, влажност и налягане, но и на нивото на газа, тежките метали и други съединения, вредни за хората.

Хигиенните хигиенни съвети за офис служители се отнасят до осветлението на шкафа, настройките на масата, столчето, което трябва да е с регулируеми подлакътници, облегалка и височина. Мониторът трябва да бъде поставен на разстояние около 70 см от окото, за да се избегне силен ефект върху зрителния орган.

Също така, мониторът трябва да бъде наклонен под желания ъгъл и да бъде нагласен на определена височина. Клавиатурата трябва да бъде поставена на нивото на лактите, така че ръцете да не са в постоянно напрежение, а пръстите - да се движат свободно.

По този начин санитарният лекар по трудово здраве осигурява най-удобните работни условия за работниците да оптимизират производството и да предотвратяват развитието на неблагоприятни последици поради неспазване на санитарните и епидемиологичните стандарти.

trusted-source[5], [6], [7]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.